การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

          วันนี้ (วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายจักรพงษ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ โดยได้ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆ เน้นย้ำค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร สู่การเผยแพร่แก่พนักงานในสังกัดได้รับรู้ และเข้าใจอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้หารือติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงาน 40th PWA Mini Marathon 2019 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น โดยได้เน้นย้ำในการเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆ เพื่อให้การจัดงานเรียบร้อย และสมบูรณ์ที่สุด

เลื่อนขึ้นข้างบน