กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน

15 กรกฎาคม 2562


กปภ.พิมาย เปิดใช้สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ให้บริการประชาชน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำประปาสะอาดปลอดภัยต่อสุขอนามัยให้ประชาชน โดย กปภ.สาขาพิมาย ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำบ้านขาม (สาขาพิมาย) แห่งใหม่ เพื่อให้บริการน้ำประปาใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาในช่วงหน้าแล้งอีกด้วย

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเปิดเผยว่า อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งในทุกๆ ปี กปภ. จึงวางแผนแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยใช้งบประมาณกว่า 126 ล้านบาท ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมายโดยก่อสร้างสถานีผลิตน้ำบ้านขาม (สาขาพิมาย) แห่งใหม่ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้ำใสขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อส่ง-จ่ายน้ำประปาระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เพื่อให้บริการน้ำประปาให้กับประชาชนใน ต.ในเมือง ต.รังกาใหญ่ ต.สัมฤทธิ์ และ ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งมีผู้ใช้น้ำอยู่ในพื้นที่จำนวน 7,956 ราย รองรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ได้อีกกว่า 250 ราย พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นและสร้างสระเก็บน้ำดิบสำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งอีกด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนในบางพื้นที่และสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า

          นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิมายกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการปรับปรุงขยายในครั้งนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้ผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือทุกครัวเรือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้" ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาพิมาย โทร. 0-4447-1399 หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน