กปภ.ขยายความสุขลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ขยายความสุขลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

25 กรกฎาคม 2562


กปภ.ขยายความสุขลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

               การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศพร้อมใจขยายเวลาลดค่าติดตั้งประปา 15%แก่ประชาชนที่ขอติดตั้งประปาประเภทที่อยู่อาศัยจากเดิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 เพิ่มอีก 3 เดือนคือตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562 และพิเศษสุดๆ ในบริเวณพื้นที่ที่โครงการวางท่อขยายเขตแล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2563 สามารถจองสิทธิลดค่าติดตั้งประปา 15% โดยต้องชำระค่าติดตั้งแบบจ่ายทั้งหมดครั้งเดียวภายใน 30 กันยายน 2563

               นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงขยายเวลาโครงการเฉลิมพระเกียรติลดค่าติดตั้งประปา 15% ปี 2562 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสามพระองค์ โดย กปภ.จะลดค่าติดตั้งประปา 15% ให้แก่ผู้ใช้น้ำประปารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยที่ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) นอกจากนี้ สำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ กปภ. มีแผนงานโครงการวางท่อขยายเขตแล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2563 จะมีโอกาสจองสิทธิพิเศษลดค่าติดตั้งประปา 15% ในราคาเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตรเช่นกัน โดยต้องชำระค่าติดตั้งแบบจ่ายทั้งหมดครั้งเดียวภายใน 30 กันยายน 2563

               ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการลดค่าติดตั้งประปาฯ นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนประเภทที่อยู่อาศัยในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.รวม 74 จังหวัดมีโอกาสพิเศษได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาสะอาดอย่างทั่วถึงเพียงพอ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อีกด้วย สนใจขอติดตั้งประปาหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กปภ. 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน