กปภ.ขานรับนโยบายรัฐ เยียวยาค่าน้ำประปาชาวสุรินทร์ 1 เดือน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ขานรับนโยบายรัฐ เยียวยาค่าน้ำประปาชาวสุรินทร์ 1 เดือน

21 สิงหาคม 2562


กปภ.ขานรับนโยบายรัฐ เยียวยาค่าน้ำประปาชาวสุรินทร์ 1 เดือน

          กรณีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ไม่มีน้ำดิบ น้ำดิบไม่มีคุณภาพ มีการหยุดจ่ายน้ำ และน้ำประปาไม่มีคุณภาพในบางพื้นที่ของอำเภอเมืองสุรินทร์ ทำให้ผู้ใช้น้ำส่วนหนึ่งได้รับความเดือดร้อน โดยนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเมื่อ 19 สิงหาคม 2562 พร้อมประกาศมาตรการเยียวยาให้ กปภ.งดเก็บค่าน้ำประปา

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ภาวะขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปาที่ทำให้การบริการไม่ต่อเนื่องครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์รุนแรงที่สุดของ กปภ. อีกทั้งยังเกิดขึ้นในฤดูฝน  กปภ.จึงขานรับนโยบายรัฐบาลเยียวยาผู้ใช้น้ำที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าน้ำประปา 1 เดือนตามใบแจ้งค่าน้ำประปาในรอบการจัดเก็บเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวติดต่อขอรับสิทธิ์งดชำระค่าน้ำประปาทาง www.pwa.co.th หรือที่ กปภ.สาขาสุรินทร์ตั้งแต่ 22 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2562 กรณีผู้ใช้น้ำที่ได้ชำระค่าน้ำประปาตามช่องทางต่างๆแล้ว เช่น ที่สำนักงาน กปภ.สาขา ผ่านธนาคาร แอปพลิเคชั่น ตู้เอทีเอ็ม เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น กปภ.สาขาสุรินทร์จะหักกลบในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไปตามมูลค่าของค่าน้ำประปาเดือนสิงหาคม 2562

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาวะยากลำบากนี้ กปภ. ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำประปาทุกลิตรอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตามแนวคิด "ประหยัดน้ำ คุณทำได้" เพื่อช่วยกันรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรือ Climate Change ของประเทศครั้งนี้ หากพบเห็นท่อแตกรั่ว กรุณาโทร. 1662 แจ้งข้อมูลกับ PWA Contact Center เพื่อการแก้ปัญหาที่ทันท่วงทีด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน