กปภ. ผ่านมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2562 ก้าวหน้า 7 สาขา พื้นฐาน 53 สาขา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ผ่านมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2562 ก้าวหน้า 7 สาขา พื้นฐาน 53 สาขา

12 กันยายน 2562


กปภ. ผ่านมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2562 ก้าวหน้า 7 สาขา พื้นฐาน 53 สาขา

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2562 จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 สาขา จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก โดยมี 7 สาขาอยู่ในระดับก้าวหน้า และอีก 53 สาขาอยู่ในระดับพื้นฐาน

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกประกาศผลการตรวจประเมินมาตรฐานและรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2562 โดยแบ่งระดับมาตรฐานการให้บริการออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ระดับพื้นฐาน (70 - 79 คะแนน) 2.ระดับก้าวหน้า (80 89 คะแนน) และ 3.ระดับสูง (90 100 คะแนน) ซึ่งในปีนี้ ไม่มีหน่วยงานได้รับรองมาตรฐานการให้บริการในระดับสูง ทั้งนี้ กปภ.ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 สาขา ดังนี้

          ระดับก้าวหน้า  7 สาขา คือ กปภ.สาขาสุโขทัย อุดรธานี จอมทอง (จ.เชียงใหม่) สุไหง โก-ลก (จ.นราธิวาส) สายบุรี (จ.ปัตตานี) หนองไผ่ (จ.เพชรบูรณ์) และบ้านโฮ่ง (จ.ลำพูน)

          ระดับพื้นฐาน  53 สาขา

          1. กปภ.เขต 1 คือ สาขาชลบุรี บ้านบึง (จ.ชลบุรี) ศรีราชา (จ.ชลบุรี) ตราด คลองใหญ่ (จ.ตราด) ระยอง บางปะกง (จ.ฉะเชิงเทรา) พนมสารคาม (จ.ฉะเชิงเทรา) และสระแก้ว

          2. กปภ.เขต 2 คือ สาขาปทุมธานี ลพบุรี และเสนา (จ.พระนครศรีอยุธยา)

          3. กปภ.เขต 4 คือ สาขาพังงา ตะกั่วป่า (จ.พังงา) ท้ายเหมือง (จ.พังงา) คลองท่อม (จ.กระบี่) และอ่าวลึก (จ.กระบี่)

          4. กปภ.เขต 5 คือ สาขาเบตง (จ.ยะลา) ยะหา (จ.ยะลา) ละงู (จ.สตูล) และห้วยยอด (จ.ตรัง)

          5. กปภ.เขต 6 คือ สาขากระนวน (จ.ขอนแก่น) ชนบท (จ.ขอนแก่น) ชุมแพ (จ.ขอนแก่น) หนองเรือ (จ.ขอนแก่น) เมืองพล (จ.ขอนแก่น) พยัคฆภูมิพิสัย (จ.มหาสารคาม) สมเด็จ (จ.กาฬสินธุ์) และสุวรรณภูมิ (จ.ร้อยเอ็ด)

          6. กปภ.เขต 7 คือ สาขาบึงกาฬ (จ.บึงกาฬ) โพนพิสัย (จ.หนองคาย) ศรีเชียงใหม่ (จ.หนองคาย) ศรีสงคราม (จ.นครพนม) และสว่างแดนดิน (จ.สกลนคร)

          7. กปภ.เขต 9 คือ สาขาน่าน แพร่ ร้องกวาง (จ.แพร่) เด่นชัย (จ.แพร่) แม่ฮ่องสอน เกาะคา (จ.ลำปาง) จุน (จ.พะเยา) เถิน (จ.ลำปาง) ท่าวังผา (จ.น่าน) เทิง (จ.เชียงราย) พาน (จ.เชียงราย) แม่ขะจาน (จ.ลำปาง) แม่สะเรียง (จ.แม่ฮ่องสอน) แม่แตง (จ.เชียงใหม่) ฝาง (จ.เชียงใหม่) และฮอด (จ.เชียงใหม่)

          8. กปภ.เขต 10 คือ สาขานครสวรรค์ พิจิตร และหล่มสัก (จ.เพชรบูรณ์)

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.มีพัฒนาการและความก้าวหน้าในการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐาน GECC อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกปี จะเห็นได้จากตั้งแต่ปี 2559, 2560, 2561 และ 2562 กปภ. 2, 8, 51 และ 60 สาขาได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวตามลำดับ ทำให้ปัจจุบันมี กปภ.สาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจำนวน 121 สาขา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน