กปภ.สาขาบ้านไผ่ เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมให้คำปรึกษาแก่ประชาชนหลังน้ำลด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านไผ่ เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมให้คำปรึกษาแก่ประชาชนหลังน้ำลด

17 กันยายน 2562


กปภ.สาขาบ้านไผ่ เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมให้คำปรึกษาแก่ประชาชนหลังน้ำลด

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แนะประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย หลังน้ำลดควรสำรวจอุปกรณ์ระบบประปาภายในบ้าน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ หากชำรุดเสียหายควรซ่อมแซมทันที ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรปิดวาล์วน้ำก่อนออกจากพื้นที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการเกิดค่าน้ำสูงเกินปกติ

              ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศค่อนข้างวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด อย่างไรก็ตาม กปภ.ได้สั่งการและเตรียมความพร้อมทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพื่อประเมินผลกระทบและสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยที่ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ในบางจังหวัดเริ่มคลี่คลายภายหลังปริมาณน้ำลดลง กปภ. ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย เช่น พื้นที่ จ.ขอนแก่น ปริมาณน้ำในหลายชุมชนเริ่มลดลงและมีประชาชนกลับเข้าทำความสะอาดบ้านเรือน โดย กปภ.สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้เร่งสำรวจความเสียหายของแนวเส้นท่อ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลอุปกรณ์ระบบประปาภายในบ้านหลังน้ำลด ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในกรณีที่ผู้ใช้น้ำบางรายได้รับผลกระทบจากการไม่ได้ปิดวาล์วน้ำในช่วงเกิดอุทกภัย    จนทำให้ค่าน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งในพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาบ้านไผ่ ขณะนี้พบว่ามีหลายครัวเรือนที่ประสบปัญหาค่าน้ำสูงกว่าปกติภายหลังจากปริมาณน้ำลดลง อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาบ้านไผ่ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยการรับฟังปัญหาและผลกระทบหลังน้ำลด และอยู่ระหว่างการรวบรวมคำร้องของผู้ใช้น้ำ  ในพื้นที่เพื่อนำไปหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป

              นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านไผ่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่  เริ่มกลับเข้าบ้านเรือนที่พักอาศัย ขอให้สำรวจความเสียหายของอุปกรณ์ระบบประปาภายในบ้าน เช่น ท่อประปา มิเตอร์ ถังสำรองน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำรั่วไหลโดยสิ้นเปลือง และเพื่อป้องกันค่าน้ำประปาที่สูงเกินปกติอันเกิดจากอุปกรณ์ระบบประปาภายในบ้านชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ หากต้องการรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขา  บ้านไผ่ โทร. 0 4327 2202 หรือหากพบเห็นท่อแตกรั่วได้รับความเสียหาย โปรดแจ้ง PWA Contact Center 1662ซึ่งจะช่วยให้การสำรวจและซ่อมแซมเส้นท่อหลังน้ำลดเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน