กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562


กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562) นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดทั้ง 4 งาน ประกอบด้วย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย นางเกศกาญจน์ ธนสัมฤทธิ์ หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และนางสาวชลธิดา ทองพรหม รักษาการหัวหน้างานแผนที่แนวท่อ และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เข้ามอบนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเน้นย้ำในเรื่องอัตราน้ำสูญเสียให้ตรงตามเป้าหมาย และการดำเนินงานตามแผนงานของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้น ทางด้านผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ได้ติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยการรายงานความก้าวหน้าจากหัวหน้างานในแต่ละงาน พร้อมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการทำงาน ตลอดจนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การดำเนินงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 และในการนี้ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่เกิดในเดือนกันยายน และผู้ที่ได้รับรางวัลดาวเด่นประจำเดือนกันยายน 2562 ทั้ง 4 งาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน