ทรงศักดิ์ ทองศรี มท.3 ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ทรงศักดิ์ ทองศรี มท.3 ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ กปภ.

25 ธันวาคม 2562


ทรงศักดิ์ ทองศรี มท.3 ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ กปภ.

          ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานบริการประชาชนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ กปภ.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า การตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ กปภ.ได้รายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและการให้ความช่วยเหลือประชาชน แผนการดำเนินงานในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งที่คาดว่าในปี 2563 จะมีความรุนแรงอย่างมาก ซึ่ง กปภ.จะเร่งสำรวจข้อมูลปริมาณน้ำ แหล่งน้ำดิบ และความพร้อมในการให้บริการ รวมทั้งเตรียมแผนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีน้ำดิบเพียงพอจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 โดยให้ความสำคัญกับ "โรงพยาบาล"ที่อยู่ในพื้นที่การให้บริการน้ำประปาเป็นอันดับต้น ๆ นอกจากนี้ กปภ.จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำและเตรียมพร้อมรองรับให้ความสนับสนุนน้ำท่อธารเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ในการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย กปภ.ได้จัดทำข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กปภ. ในส่วน "ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น"ซึ่งสามารถค้นหา กปภ.สาขาในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้ได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ฝากพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำ และสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถแจ้งได้ที่ แอปพลิเคชั่น PWA 1662 และ PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน