กปภ.ข.4 ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

23 ตุลาคม 2563


กปภ.ข.4 ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มอบหมายให้กองบริหารทั่วไป กปภ.ข. 4 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีแก่ประเทศและประชาชนชาวไทย

เลื่อนขึ้นข้างบน