การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันวันปิยมหาราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันวันปิยมหาราช


การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันวันปิยมหาราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายอติราช เสริมสุข หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขารังสิต(พ)พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือวันปิยมหาราช ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

เลื่อนขึ้นข้างบน