กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ เปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ เปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์


กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงโปรดเกล้าฯ เปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางนฤมล ยังสิริกุล หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2439 (124 ปี) โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการก่อตั้งประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี เป็นการจัดงานเพื่อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และยังเป็นการรำลึกประวัติศาสตร์อันสำคัญของชาติอีกด้วย โดยจัดงาน ณ บริเวณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน