รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2564 ของ กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาในสังกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2564 ของ กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาในสังกัด

29 มกราคม 2564


รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2564 ของ กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาในสังกัด

    เมื่อวันที่  29  มกราคม 2564นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ1) เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 โดยมีนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นาย วิธร มาเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 10 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

 ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 ได้ติดตามผลการดำเนินงาน (ภาพรวม) ประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2564ของ กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาในสังกัด รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ,การเพิ่มผู้ใช้น้ำ,การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียและการเบิกจ่ายงบประมาณอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน