กปภ.ข.9 ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.9 ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

28 ธันวาคม 2564


กปภ.ข.9 ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

วันที่ 27  ธ.ค. 64 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (กปภ.ข.9) มอบหมายให้ นางแก้วตา ศิลปสุวรรณ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.9 มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,008 ขวด ให้แก่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย จุดบริการทั่วไทยหมวดทางหลวง ที่จะให้บริการประชาชน ทั้งด้านแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว พร้อมบริการกาแฟ น้ำดื่ม ฯลฯ  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน