กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส 2/2565 มุ่งส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เศรษฐกิจพอเพียงและจรรยาบรรณ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส 2/2565 มุ่งส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เศรษฐกิจพอเพียงและจรรยาบรรณ กปภ.

29 เมษายน 2565


กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส 2/2565 มุ่งส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เศรษฐกิจพอเพียงและจรรยาบรรณ กปภ.

          กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดได้แก่ งานแผนงาน งานแหล่งน้ำ งานโครงการก่อสร้าง 1-3  ร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2565 พร้อมทั้งแผนและแนวทางการปฏิบัติงานของไตรมาส 3/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

          ทั้งนี้ ผอ.กผว.กปภ.ข.10 ได้ส่งเสริมและถ่ายทอดเจตนารมณ์ของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ กปภ.ทั้งยังติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2/2565 เช่น ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ความก้าวหน้าของแผนงานโครงการก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น

          หลังจากสรุปการประชุมไตรมาส ผอ.กผว.กปภ.ข.10 ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นายนพรัตน์ นาคมี นายช่างโยธา 6 สังกัดงานแผนงาน ที่ได้รับการคัดเลือกจากพนักงานในสังกัดกองแผนและวิชาการให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาสนี้อีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน