กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศเจตจำนงองค์กรสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศเจตจำนงองค์กรสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

12 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศเจตจำนงองค์กรสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี (กปภ.สาขาธัญบุรี) นำโดย นายนคร ขอแนบกลาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย นางน้ำผึ้ง ปัตตวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ , หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การถ่ายทอดความรู้เรื่องประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. , คุณธรรมและจริยธรรม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาธัญบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน