กปภ.สาขาอู่ทอง จัดทำโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอู่ทอง จัดทำโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาอู่ทอง จัดทำโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาอู่ทอง นำโดยนายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยทีมงานผลิต และนักวิทยาศาสตร์ งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งมีที่ตั้งห่างจากหน่วยบริการทุ่งคอก ประมาณ 5 กม. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ แนะนำ ตรวจสอบระบบประปาของ อบต. ซึ่งมีสภาพชำรุด แนะนำจุดอ่อนและการปรับปรุง ตลอดจนฝึกอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำในการผลิตน้ำประปา โดยบุคลากรของ อบต.กระตีบจะได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบผลิตประปาของ กปภ.สาขาอู่ทอง ในโอกาสต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน