กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท.ต้นโพธิ์_12/10/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท.ต้นโพธิ์_12/10/61


กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท.ต้นโพธิ์_12/10/61

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท.ต้นโพธิ์ ถนนกำแพงเพชร ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สวนอาหารวังน้ำค้าง , หน้าวัดพระบรมธาตุนครชุม , ตลาดนครชุม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 12/10/61


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด อาจพบน้ำขุ่น มีสี และมีตะกอนเล็กน้อยภายหลังการซ่อม

และต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน