กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานบ้านต๋อม_20/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานบ้านต๋อม_20/05/62


กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานบ้านต๋อม_20/05/62

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานบ้านต๋อม ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สะพานสะพานบ้านต๋อม ไปจนถึงตำรวจทางหลวง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 ของวันที่ 20/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน