กปภ.สาขานครนายก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณสะพานคลองไผ่_08/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณสะพานคลองไผ่_08/06/2562


กปภ.สาขานครนายก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณสะพานคลองไผ่_08/06/2562

กปภ.สาขานครนายก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณสะพานคลองไผ่
จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แยกเขาทุเรียน ถึงโรงมาตรวัดน้ำ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย
จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.20 น. ของวันที่ 08/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน