กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หมู่บ้านสระพัง_12/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หมู่บ้านสระพัง_12/06/2562


กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หมู่บ้านสระพัง_12/06/2562

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หมู่บ้านสระพัง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด

จ.นครราชสีมา  จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านกุดม่วง , บ้านเก่า , บ้านใหม่เจริญสุข ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุดทด

จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 12/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน