กปภ.สาขานครราชสีมา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณวัดป่า โรงเรียนบุญวัฒนา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นคราชสีมา_09/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครราชสีมา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณวัดป่า โรงเรียนบุญวัฒนา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นคราชสีมา_09/07/2562


กปภ.สาขานครราชสีมา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณวัดป่า โรงเรียนบุญวัฒนา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นคราชสีมา_09/07/2562

กปภ.สาขานครราชสีมา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณวัดป่า โรงเรียนบุญวัฒนา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นคราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นคราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.30 น.ของวันที่ 09/07/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน