กปภ.สาขาสวนผึ้ง เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 100 มม. บริเวณการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาจอมบึง ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี_18/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสวนผึ้ง เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 100 มม. บริเวณการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาจอมบึง ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี_18/07/2562


กปภ.สาขาสวนผึ้ง  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 100 มม. บริเวณการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาจอมบึง ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี_18/07/2562

กปภ.สาขาสวนผึ้ง  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 100 มม. บริเวณการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาจอมบึง ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ชุมชนบ้านทำเนียบ - ป้อมตำรวจปากบึง ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จช่วงประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 18/07/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน