กปภ.สาขาแม่สะเรียง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณหน่วยบริการแม่ลาน้อย​_21/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณหน่วยบริการแม่ลาน้อย​_21/07/2562


กปภ.สาขาแม่สะเรียง  แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณหน่วยบริการแม่ลาน้อย​_21/07/2562

กปภ.สาขาแม่สะเรียง  แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณหน่วยบริการแม่ลาน้อย​

ทำให้ไม่สามารถสูบนํ้าขึ้นถังสูงบ้านทุ่งสารภีได้ จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.แม่ลาน้อย ยกเว้นบ้านวังคัน

ตั้ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ :  ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป​จนกว่าไฟฟ้าจะมาเป็นปกติ

สอบถามโทร หน.ผลิต 0956760913,0-5368-1 368 ,083-5668578,086-3249217,081-9926094
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

เลื่อนขึ้นข้างบน