กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ ทำคูระบายน้ำ ซอยกลั่นประไพ -19/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ ทำคูระบายน้ำ ซอยกลั่นประไพ -19/08/62


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.  บริเวณ ทำคูระบายน้ำ ซอยกลั่นประไพ -19/08/62

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.

บริเวณ ทำคูระบายน้ำ ซอยกลั่นประไพ ถนนสามสิบเมตร ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนบางปู , ถนนแหลมขวัญ , ถนนกลั่นประไพ , กาญจนวนิช ซอย 15

,ถนนสามสิบเมตร, ถนนติณสูลานนท์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 19/08/62

เลื่อนขึ้นข้างบน