กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซุ้มวัดวิเวก ม.3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา_20/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซุ้มวัดวิเวก ม.3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา_20/08/2562


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซุ้มวัดวิเวก ม.3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา_20/08/2562

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซุ้มวัดวิเวก ม.3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ วัดวิเวก ม.3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 11.10 - 14.10 น. ของวันที่ 20/08/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน