กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 200 มม. ขนาด มม. บริเวณ ณก่อนถึงแพล้นปูนตรานกอินทรี เนื่องอบต.ป่าขะ_20/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 200 มม. ขนาด มม. บริเวณ ณก่อนถึงแพล้นปูนตรานกอินทรี เนื่องอบต.ป่าขะ_20/08/62


กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 200 มม. ขนาด มม. บริเวณ ณก่อนถึงแพล้นปูนตรานกอินทรี เนื่องอบต.ป่าขะ_20/08/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE 200 มม. ขนาด มม. บริเวณ ณก่อนถึงแพล้นปูนตรานกอินทรี เนื่องอบต.ป่าขะ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สามแยกไฟแดงแก่งคอย ถึง แพล้นปูนตรานกอินทรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 20/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน