กปภ.สาขาบ้านนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PE ขนาด 200มม. บริเวณก่อนถึงแพล้นปูนตรานกอินทรี เนื่องอบต.ป่าขะ ขุดลอกรางระบายน้ำโดนท่อเมน_20/08/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PE ขนาด 200มม. บริเวณก่อนถึงแพล้นปูนตรานกอินทรี เนื่องอบต.ป่าขะ ขุดลอกรางระบายน้ำโดนท่อเมน_20/08/2562


กปภ.สาขาบ้านนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PE ขนาด 200มม. บริเวณก่อนถึงแพล้นปูนตรานกอินทรี เนื่องอบต.ป่าขะ ขุดลอกรางระบายน้ำโดนท่อเมน_20/08/2562

กปภ.สาขาบ้านนา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PE ขนาด 200มม. บริเวณก่อนถึงแพล้นปูนตรานกอินทรี เนื่องอบต.ป่าขะ ขุดลอกรางระบายน้ำโดนท่อเมน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สามแยกไฟแดงแก่งคอย ถึง แพล้นปูนตรานกอินทรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น. ของวันที่ 20/08/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน