กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร บางกะดี ม.5 ต.บ้านใหม่_21/08/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร บางกะดี ม.5 ต.บ้านใหม่_21/08/62


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.  บริเวณ หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร บางกะดี ม.5 ต.บ้านใหม่_21/08/62

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร บางกะดี ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บางกะดี (ทั้งหมด) , มบ.เจชิตี้ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 21/08/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน