กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVc ขนาด 250 มม._07/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVc ขนาด 250 มม._07/09/62


กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVc ขนาด 250 มม._07/09/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVc ขนาด 250 มม. บริเวณทางเข้าบ้านหนองพังโพด

ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นคราชสีมา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด

จ.นคราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 07/09/62

เลื่อนขึ้นข้างบน