กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 500 มม. บริเวณ จุดเชื่อมต่อ ต.หนองบัวศาลา _08/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 500 มม. บริเวณ จุดเชื่อมต่อ ต.หนองบัวศาลา _08/09/62


กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 500 มม.  บริเวณ จุดเชื่อมต่อ ต.หนองบัวศาลา  _08/09/62

กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 500 มม.

บริเวณ จุดเชื่อมต่อ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หัวทะเล ,ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน