กปภ.สาขาหนองแค แจ้งเรื่องน้ำประปามีความขุ่นแดงสูงเกินมาตรฐาน_09/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองแค แจ้งเรื่องน้ำประปามีความขุ่นแดงสูงเกินมาตรฐาน_09/09/62


กปภ.สาขาหนองแค แจ้งเรื่องน้ำประปามีความขุ่นแดงสูงเกินมาตรฐาน_09/09/62

กปภ.สาขาหนองแค แจ้งเรื่องน้ำประปามีความขุ่นแดงสูงเกินมาตรฐาน เนื่องจากตรวจพบว่าน้ำดิบจากเขื่อนป่าสัก ที่ส่งมาให้คลองระพีพัฒน์มีความขุ่นแดง

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตรับน้ำของ กปภ.สาขาหนองแค (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะมีความขุ่นแดง

วิธีการแก้ไขเบื้องต้น : เจ้าหน้าที่ต้องเติมสารเคมี เร่งการจับตัวของตะกอนอยู่ตลอดเวลา โดยใช้ระยะเวลาในการแก้ไขประมาณ 1-2 วัน

เลื่อนขึ้นข้างบน