กปภ.สาขานคราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณปากทางเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าช้าง_09/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานคราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณปากทางเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าช้าง_09/09/62


กปภ.สาขานคราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณปากทางเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าช้าง_09/09/62

กปภ.สาขานคราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณปากทางเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าช้าง

ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 09/09/62 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน