กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทางการประปาสาขาท่าเรือ แจ้งว่าน้ำจะมีสีขุ่นและเหลือง เกิดจากน้ำดิบสูงเกินกว่ามาตรฐาน น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นกว่ามาตรฐาน 1000 ลม. ต่อวินาที จึงต้องลดกำลังการผลิต ตอนนี้ จนท.กำลังเร่งดำเนินก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทางการประปาสาขาท่าเรือ แจ้งว่าน้ำจะมีสีขุ่นและเหลือง เกิดจากน้ำดิบสูงเกินกว่ามาตรฐาน น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นกว่ามาตรฐาน 1000 ลม. ต่อวินาที จึงต้องลดกำลังการผลิต ตอนนี้ จนท.กำลังเร่งดำเนินก


กปภ.สาขาท่าเรือ  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากทางการประปาสาขาท่าเรือ แจ้งว่าน้ำจะมีสีขุ่นและเหลือง  เกิดจากน้ำดิบสูงเกินกว่ามาตรฐาน น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นกว่ามาตรฐาน 1000 ลม. ต่อวินาที จึงต้องลดกำลังการผลิต ตอนนี้ จนท.กำลังเร่งดำเนินก

กปภ.สาขาท่าเรือ  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากทางการประปาสาขาท่าเรือ แจ้งว่าน้ำจะมีสีขุ่นและเหลือง  เกิดจากน้ำดิบสูงเกินกว่ามาตรฐาน

น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นกว่ามาตรฐาน 1000 ลม. ต่อวินาที จึงต้องลดกำลังการผลิต ตอนนี้ จนท.กำลังเร่งดำเนินการปรับสารเคมีเป็นสารเทค

ตอนนี้แม่น้ำป่าสักช่วยระบายไปเส้นระพีพัฒน์   บริเวณ  ม.9  ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

อ.ท่าเรือ (ทั้งหมด) ยกเว้น  อ.ภาชี   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน