กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ หน้าวัดโคกเชือก เส้นบ้านนาแก่งคอย_10/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ หน้าวัดโคกเชือก เส้นบ้านนาแก่งคอย_10/09/62


กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ หน้าวัดโคกเชือก เส้นบ้านนาแก่งคอย_10/09/62

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ หน้าวัดโคกเชือก เส้นบ้านนาแก่งคอย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่เส้นบ้านนาการไฟฟ้าวัดโคกสะอาดวัดโคกเชือกปั๊มน้ำมันสะสมบัตร และหมู่บ้านเอื้ออาทร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 10/09/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน