กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านแกงใต้ ตรงข้ามโรงพยาบาลนครนายก _11/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านแกงใต้ ตรงข้ามโรงพยาบาลนครนายก _11/09/62


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC  ขนาด 300 มม.  บริเวณ หน้าร้านแกงใต้ ตรงข้ามโรงพยาบาลนครนายก  _11/09/62

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC  ขนาด 300 มม.

บริเวณ หน้าร้านแกงใต้ ตรงข้ามโรงพยาบาลนครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.ท่าช้าง ,ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 11/09/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน