กปภ.สาขาชุมพวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 7 ต.ประทาย_11/09/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมพวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 7 ต.ประทาย_11/09/62


กปภ.สาขาชุมพวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 7 ต.ประทาย_11/09/62

กปภ.สาขาชุมพวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 7 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอประทาย (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 11/09/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน