กปภ.สาขานครนายก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณหน้าวัดหนองสองห้อง อ.ปากพลี_12/09/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณหน้าวัดหนองสองห้อง อ.ปากพลี_12/09/2562


กปภ.สาขานครนายก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณหน้าวัดหนองสองห้อง อ.ปากพลี_12/09/2562

กปภ.สาขานครนายก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม.บริเวณหน้าวัดหนองสองห้อง อ.ปากพลี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยวัดหนองสองห้อง อ.ปากพลี จ.นครนายก   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย   

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 19.30 น. ของวันที่ 12/09/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน