กปภ.สาขาคลองหลวง ขอเรียนชี้มีตะกอนฟุ้งในเส้นท่อและมีความขุ่น_06/10/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง ขอเรียนชี้มีตะกอนฟุ้งในเส้นท่อและมีความขุ่น_06/10/62


กปภ.สาขาคลองหลวง ขอเรียนชี้มีตะกอนฟุ้งในเส้นท่อและมีความขุ่น_06/10/62

⚠️ ข่าวประชาสัมพันธ์ของ กปภ.สาขาคลองหลวง ⚠️ 

กปภ.สาขาคลองหลวง ขอเรียนชี้แจ้งว่าเมื่อช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ได้มีการเปิดน้ำเข้าเส้นท่อขนาด 630 มม. เพื่อเสริมแรงดันน้ำเข้าคลองสาม

อาจทำให้มีตะกอนฟุ้งในเส้นท่อ และอาจจะทำให้น้ำในบางพื้นที่มีความขุ่น เนื่องจากเป็นท่อใหญ่ ซึ่งพอวางเสร็จจะทำให้น้ำใสเลย มันเป็นไปได้ยาก

ต้องมีการไล่ทุกอย่างออกจากท่อน้ำของประปาก่อน จึงทำให้ช่วงแรกน้ำประปาจะมีสีที่ไม่พึงประสงค์ แต่ด้วยความต้องการใช้น้ำมีปริมาณมาก

เราจำเป็นต้องโบล์วน้ำไปด้วย ร่วมกับการปล่อยน้ำให้ผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

เลื่อนขึ้นข้างบน