กปภ.สาขานครราชสีมา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณ หน้ามบ.สุรนารีวิลล์ ม.3 ต.ตลาด-07/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครราชสีมา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณ หน้ามบ.สุรนารีวิลล์ ม.3 ต.ตลาด-07/10/2562


กปภ.สาขานครราชสีมา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณ หน้ามบ.สุรนารีวิลล์ ม.3 ต.ตลาด-07/10/2562

กปภ.สาขานครราชสีมา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณ หน้ามบ.สุรนารีวิลล์ ม.3 ต.ตลาด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระบให้พื้นที่ เลียบคลองชลประทาน ม.3 ต.ตลาด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น.ของวันที่ 07/10/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน