กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.บริเวณถ.รังสิต - นครนายก ตรงข้ามปั๊ม ปตท.คลอง 12_08/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.บริเวณถ.รังสิต - นครนายก ตรงข้ามปั๊ม ปตท.คลอง 12_08/10/2562


กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.บริเวณถ.รังสิต - นครนายก ตรงข้ามปั๊ม ปตท.คลอง 12_08/10/2562

กปภ.สาขาธัญบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม.บริเวณถ.รังสิต - นครนายก ตรงข้ามปั๊ม ปตท.คลอง 12

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ผลกระทบตั้งแต่คลอง 10- คลอง 13 ถ.รังสิต - นครนายก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.00 น. ของวันที่ 08/10/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน