กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณ ซอยปู่ดอก 8 และ ปู่ดอก 4_9/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณ ซอยปู่ดอก 8 และ ปู่ดอก 4_9/10/2562


กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณ ซอยปู่ดอก 8 และ ปู่ดอก 4_9/10/2562

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน บริเวณ ซอยปู่ดอก 8 และ ปู่ดอก 4 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยปู่ดอก 8 และ ปู่ดอก 4 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 09/10/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน