กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมชุดประตูน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณ ในซอยคลองหลวง 29 _9/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมชุดประตูน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณ ในซอยคลองหลวง 29 _9/10/2562


กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมชุดประตูน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณ ในซอยคลองหลวง 29 _9/10/2562

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมชุดประตูน้ำ ขนาด 200 มม. บริเวณ ในซอยคลองหลวง 29 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในซอยคลองหลวง 29 ( ทั้งหมด )และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 9/10/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน