กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำ ขนาด 400 มม. บริเวณ ถนนบ้านยองแยง - ถนนเลียบคลองชลประทานบ้านวังหิน_9/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำ ขนาด 400 มม. บริเวณ ถนนบ้านยองแยง - ถนนเลียบคลองชลประทานบ้านวังหิน_9/10/2562


กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำ ขนาด 400 มม. บริเวณ ถนนบ้านยองแยง - ถนนเลียบคลองชลประทานบ้านวังหิน_9/10/2562

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำ ขนาด 400 มม. บริเวณ ถนนบ้านยองแยง - ถนนเลียบคลองชลประทานบ้านวังหิน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ (ทั้งตำบล) , ต.โคกสูง (ทั้งตำบล) , ต.หนองกระทุ่ม (ทั้งตำบล) , ต.ตลาด (ทั้งตำบล) และพื้นที่

ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 9/10/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน