กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณหน้าร้านหลังคาเหล็กมุกดา_28/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณหน้าร้านหลังคาเหล็กมุกดา_28/11/2562


กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณหน้าร้านหลังคาเหล็กมุกดา_28/11/2562

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณหน้าร้านหลังคาเหล็กมุกดา ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่แยกข้างโรงเรียนฉากช่องวิทยา ไปจนถึง แยกทางเข้าบ้านโนนอุดม

ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น. ของวันที่ 28/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน