กปภ.สาขาครบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกตลาดน้อยเก่า_29/11/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาครบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกตลาดน้อยเก่า_29/11/62


กปภ.สาขาครบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกตลาดน้อยเก่า_29/11/62

กปภ.สาขาครบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณสี่แยกตลาดน้อยเก่า ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดน้อยเก่า ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 26/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน