กปภ.สาขาคลองหลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ท้ายซอยคลองหลวง 29 (ราชธานี)_29/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ท้ายซอยคลองหลวง 29 (ราชธานี)_29/11/2562


กปภ.สาขาคลองหลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ท้ายซอยคลองหลวง 29 (ราชธานี)_29/11/2562

กปภ.สาขาคลองหลวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ท้ายซอยคลองหลวง 29 (ราชธานี)

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่   ในซอยคลองหลวง 29 (ทั้งหมด ) ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 29/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน