กปภ.สาขาปากช่อง อัพเดทความคืบหน้าข่าวรอน้ำเต็มระบบ บริเวณที่โรงกรอกน้ำราชประชา บริเวณที่โรงกรอกน้ำราชประชา_1/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากช่อง อัพเดทความคืบหน้าข่าวรอน้ำเต็มระบบ บริเวณที่โรงกรอกน้ำราชประชา บริเวณที่โรงกรอกน้ำราชประชา_1/12/2562


กปภ.สาขาปากช่อง อัพเดทความคืบหน้าข่าวรอน้ำเต็มระบบ บริเวณที่โรงกรอกน้ำราชประชา บริเวณที่โรงกรอกน้ำราชประชา_1/12/2562

กปภ.สาขาปากช่อง อัพเดทความคืบหน้าข่าวรอน้ำเต็มระบบ บริเวณที่โรงกรอกน้ำราชประชา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ปากช่อง ต.หนองสาหร่าย ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12:00 น. ของวันที่1/12/2562  (รอน้ำเต็มระบบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน