กปภ.สาขาครบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้าม ตรอ. ต.แชะ_02/12/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาครบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้าม ตรอ. ต.แชะ_02/12/62


กปภ.สาขาครบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้าม ตรอ. ต.แชะ_02/12/62

กปภ.สาขาครบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณตรงข้าม ตรอ. ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.แชะ , ต.อรพิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 02/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน