กปภ.สาขามหาสารคาม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร สี่แยกทางออก มบ.เสริมไทยธานี ต.ตลาด อ.เมือง _20/01/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามหาสารคาม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร สี่แยกทางออก มบ.เสริมไทยธานี ต.ตลาด อ.เมือง _20/01/2563


กปภ.สาขามหาสารคาม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร สี่แยกทางออก มบ.เสริมไทยธานี ต.ตลาด อ.เมือง _20/01/2563

กปภ.สาขามหาสารคาม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร สี่แยกทางออก มบ.เสริมไทยธานี ต.ตลาด อ.เมือง

จ.มหาสารคาม จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โครงการบ้านเอื้ออาทร สี่แยกทางออก มบ.เสริมไทยธานี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

มิสเตอร์ประปาแจ้งว่าจุดนี้ได้รับทราบข้อมูลแล้วซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข รอวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม จึงทำให้การดำเนินการแก้ไขล่าช้า เบื้องต้นทาง กปภ.สาขามหาสารคาม ได้มีการนำรถน้ำออกให้บริการอยู่ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลาปิดทำการของกปภ.สาขามหาสารคาม รบกวน ผชน.ให้เตรียมถังสำรองน้ำหรือภาชนะไว้เพื่อรับน้ำจากการประปา ระยะเวลาจนกว่าจะดำเนินการซ่อมท่อแล้วเสร็จ

เลื่อนขึ้นข้างบน