กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณเทศบาลตำบลโนนสูง_12/02/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณเทศบาลตำบลโนนสูง_12/02/63


กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณเทศบาลตำบลโนนสูง_12/02/63

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณเทศบาลตำบลโนนสูง ต.โนนสูง อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลโนนสูง (ทั้งหมด) ละพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 12/02/2563 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน